1. Khả năng tổ chức nền nông nghiệp chuyên môn hóa.

Với vị trị điạ lý ,điều kiện tự nhiên, đất đai màu mỡ xã Yên Nghiệp có tiềm năng phát triển nền nông nghiệp đa dạng: Cây lúa, hoa màu,  cây ăn quả trồng rừng, chăn nuôi gia xúc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. 

2. Khả năng tổ chức và phát triển vùng động lực.

- Nông nghiệp: Xã Yên Nghiệp có đất đai màu mỡ, phì nhiêu, hệ thống thủy lợi đáp ứng  cho phát triển cây lúa, rau chất lượng cao.

-  Công nghiệp: các mỏ khoáng sản như than, đá vôi, thuận lợi cho nghành công nghiệp khai khoáng được xây dựng.

- Thương mại du lịch: là cửa ngõ giao thương giữa các vùng Tây Bắc với các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, Thủ đô Hà Nội; Du lịch: sinh thái, làng nghề truyền thống của dân tộc Mường.

3. Khả năng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái     

Với bề dày lịch sử và những bản sắc đậm đà của dân tộc Mường, những hồ nước giáp ranh vườn quốc gia Cúc Phương, làng nghề dệt truyền thống đó là những tiềm năng phát triển du lịch địa phương tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction