Ngày 25/6/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 9 khóa XXII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Trường – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành đoàn thể, Hội đặc thù huyện; Ủy viên UB MTTQ Việt Nam huyện khóa XXII; chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn.

bn

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UB MTTQ huyện khóa XXII; thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời được nghe đồng chí Bùi Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của toàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã chủ động bám sát hướng dẫn của UB MTTQ Việt Nam tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện để triển khai thực hiện công tác Mặt trận và đạt hiệu quả cao. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận không ngừng được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tạo được sự đồng thuận của xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và mở rộng. MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UB MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện thí điểm Đề án “Xây dựng sổ theo dõi những khoản các hộ dân phải đóng góp (ngoài phí và lệ phí theo quy định Nhà nước) và tiền hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước cho các hộ dân hằng năm” . Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh. Đến nay, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 420 dòng họ, ổ nhà tự quản; 22 mô hình giúp nhau xây dựng tường bao, xây nhà tiêu hợp vệ sinh và thắp sáng đường quê, 361 tổ hòa giải, 534 tổ ANND. UB MTTQ các xã, thị trấn, khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền, vận dộng và tổ chức cho các khu dân cư, các hộ gia đình đăng ký phấn đấu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa năm 2018. Kết quả, toàn huyện có 370/370 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa; 32.655/32.652 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đức Trường – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích UB MTTQ các cấp của huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn cần tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về khu dân cư để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường hoạt động giám sát để xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện…

Theo hoabinh.gov.vn

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction